Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Výsledky školního kola dějepisné olympiády

Výsledky dějepisné olympiády1. Tomáš Tkačík                         62b

2. Jan Cigán                               60b

3. Bindačová Caroline               59b

4. Machala Jakub                         58b

5.-6. Sára Horsinková                   56

5.-6. Stanislav Legers                   56

7. Jana Svobodová                       55

8.-9. Natálie Šrubařová                 54

8.-9. Michaela Gottwaldová          54

10. Dominik Válek                         50


Toto jsou úspěšní řešitelé školního kola. Gratulujeme.


Kromě nich se olympiády ještě zúčastnilo dalších pět žáků, kteří ale nedosáhli 60% úspěšnosti potřebné pro eventuální postup do okresního kola.