Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Studijně-poznávací zájezd do Londýna

Studijně-poznávací zájezd do Londýna

Studijně-poznávací zájezd do Londýna


Začátkem listopadu se 20 žáků ze 7., 8. a 9.třídy zúčastnilo poznávacího a zároveň studijního zájezdu do Londýna.

Škola využila možnosti přihlásit se do Výzvy 56 MŠMT a na zájezd získala finanční dotaci.

Společně s námi se zájezdu zúčastnili i žáci z Machova z východních Čech a ze Žlutic ze západních Čech.

Všichni  žáci i učitelé byli ubytováni v rodinách. Dopoledne chodili do školy, kde měli výuku s rodilými mluvčími a odpoledne navštěvovali muzea a památky Londýna a okolí, například London Eye, muzeum Madame Tussauds, hrad Tower nebo královskou rezidenci Windsor.

Všichni jsme měli možnost poznat nové zvyky, seznámit se s rodinami, které byly multikulturní a vyzkoušet si svou angličtinu v praxi.


                                                                          Mgr. Valérie Káňová


 

Deník z naší cesty do Londýna:

 

1.den

Vyjeli jsme od školy v 6:15. Kolem 13:30 jsme nabrali školu z Machova. Měli jsme za sebou již několik čekání v zácpě. V 15:00 jsme přijeli k poslední škole. Když nastoupili, vydali jsme se na cestu směr Londýn. Po deseti hodinách jsme opustili ČR. V 00.02 jsme dojeli do Belgie.

 

2. den

 Kolem 4:30 jsme přijeli k Eurotunelu. Tam jsme museli čekat kvůli komplikacím do 6:50. Prošli jsme kontrolou , a pak jsme čekali na terminálu nebo v autobuse. Když jsme po cca 29 – 30 hodinách přijeli do Londýna, tak jsme viděli Big Ben a Westminster Abbey. Projeli jsme se v London Eye. Došli jsme do muzea transportu, tam to bylo velmi pěkné. Večer jsme šli na Trafalgarské náměstí, kde jsme se mohli podívat do Národní galerie a najít obrazy Leonarda da Vinciho. Večer si nás vyzvedly naše rodiny, na které jsme se těšili, ale byli jsme i zvědaví, jelikož většina z nich měla být černošská.

 

3. den

 Třetí den nás rodiny přivezly na meeting point a pak jsme šli do školy, kde jsme konverzovali s anglickým učitelem. Pak jsme jeli do Madame Tussauds, což je největší muzeum voskových figurín na světě. Tam jsme strávili většinu odpoledne a potom jsme šli na Oxford Street do obchodního domu Primark.

 

4.den

 Tak jako předešlý den jsme šli do školy. Poté jsme navštívili královskou rezidenci ve Windsoru. A když jsme procházeli areálem, tak zrovna přijela královna. Byl to velký zážitek. Potom jsme dostali rozchod a šli jsme si nakoupit ještě nějaké sladkosti a suvenýry. Opět jsme dorazili na meeting point a jeli jsme domů s našimi adoptivními rodiči.

 

5. den

Naposledy jsme šli do školy, dostali jsme diplomy. Po skončení jsme jeli typickým londýnským autobusem a metrem. Dorazili jsme k Tower Bridge. Tady jsme udělali fotky, přešli jsme po mostě a měli jsme namířeno k nedalekému Toweru. Prohlídli jsme si korunovační klenoty a koupili jsme si fish and chips (rybu a hranolky). Projeli jsme se výletní lodí po Temži. Potom jsme šli kolem Greenwichské univerzity, přešli jsme přes park a vystoupili jsme nahoru až k Greenwichské observatoři. Pohled na město z tohoto místa byl úchvatný. Sešli jsme z kopce, nasedli do autobusu a měli jsme namířeno do Hati. Ještě v pátek jsme stihli přejet Eurotunelem.

 

6. den

 Postupně jsme projížděli Francií, Belgií, Německem. Vysadili jsme obě školy a do Hati jsme dorazili kolem 18:30. Celá cesta trvala asi 22 hodin.

 

Tento výlet byl opravdu úžasný. Poznali jsme krásy Londýna i jeho obyvatele. Spousta z nás by se tam chtěla určitě někdy vrátit.


                                                                               Caroline Bindačová a Jana Jarošová, 9. třída


Studijně-poznávací zájezd do Londýna
Studijně-poznávací zájezd do Londýna
Studijně-poznávací zájezd do Londýna
Studijně-poznávací zájezd do Londýna
Studijně-poznávací zájezd do Londýna
Studijně-poznávací zájezd do Londýna
Studijně-poznávací zájezd do Londýna
Studijně-poznávací zájezd do Londýna
Studijně-poznávací zájezd do Londýna
Studijně-poznávací zájezd do Londýna