Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Soutěž Oxford Illustrator

Soutěž Oxford Illustrator


V říjnu se konala na ZŠ K. Pokorného v Ostravě-Porubě soutěž  z anglického jazyka a výtvarné výchovy Oxford Illustrator. Naši školu reprezentovaly tři žákyně. V kategorii 5.,6. třída Terezie Štěpánová, v kategorii 6., 7. třída Aneta Králová a v kategorii 8., 9. třída Michaela Gottwaldová. Úkolem soutěžících bylo přečíst si anglický úryvek ze známých knih a namalovat k úryvku co nejvýstižnější ilustraci. Hodnotilo se porozumění textu i výtvarné zpracování.

Děkujeme soutěžícím za pěkné obrázky a úspěšnou reprezentaci školy.


                                                                                                           Mgr. Valérie Káňová