V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Školní jídelna - UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM - STRÁVNÍKŮM


Z důvodu ukončení roku 2018-2019  budeme odhlášky-přihlášky za měsíc 6/2019 přijímat pouze do 20. 6. 2019 do 14.00 hod.
Poté již nelze  odhlásit-přihlásit obědy na tento měsíc. 
Neodhlášené jídlo si můžete vyzvednout v jídelně do jídlonosičů, dle určeného času.

 
Kotzurová Blanka
vedoucí školní jídelny