Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Soutěž Bridge Building Cotest

ŽÁCI ZŠ HAŤ V KONKURENCI STŘEDNÍCH ŠKOL


Bridge Building CotestDne 9.12.2014 byla pořádaná soutěž Bridge Building Contes stavební fakultou VŠB - TU Ostrava.

Soutěž spočívala v tom, aby soutěžní týmy postavily most za 6h ze špejlí, provázku a tavného lepidla. Každý soutěžní tým si mohl postavit jakýkoliv most, ale každý most musel splňovat určitá kritéria daná pravidly. Po 6 h práce se most nechá zvážit a následovně proběhnou zátěžové zkoušky. Geometrické požadavky byly takové, že most musí překlenout mezeru mezi dvěma stoly o délce 75 cm, mostem musí projít papírová krabice o rozměrech 75x5x5. Zátěžové zkoušky probíhaly tak, že se most postavil nad 75 cm mezeru, na něj se položil 30 cm dlouhý ocelový hranol, na který se zavěsil 50 l barel. Postupně se přilévala kbelíky voda do té doby, dokud se barel nedotkl země. Poté byl barel položen na osobní váhu, která ukázala kolik most unesl a hodnota byla zapsána do tabulek. Nakonec se spočetl koeficient nosnost mostu/hmotnost mostu. Na mostu se hodnotila originalita/design, což dělalo 10% výsledku a zbylých 90 % dělal koeficient.

Z naší školy se účasnili 2 žáci a zároveň členové MKH: Alfréd Kočí, Martin Jaroš a náš bývalý spolužák a člen MKH Kamil Bančík.

Bojovali s 20 týmy a naši žáci se umístili na pěkném 2.místě. Velkou pomocí jim taky byli členové Model Klubu Hať a Ing. Radek Svoboda, kteří je učili techniku stavby, a různé fígly ke zrychlení práce se skvělým výsledkem. Jejich most unesl 14 kg a vážil 105 g, což jim stačilo na již zmiňované 2 místo. Příště se budou muset více snažit aby dosáhli na 1.místo a zase obstáli v konkurenci středních škol stavebních.


Martin Jaroš, 9.třída