Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Výlet do Osvětimi a Krakova

Výlet do Osvětimi a Krakova

Výlet Osvětim - Krakov

 

Dne 29. 4. 2014 jsme se vydali na výlet do nevzdáleného Polska. Výletu se mohli zúčastnit žáci 7., 8. a 9. třídy. Ač byl brzký odjezd pro většinu velice nepříjemný a nezvyklý, tak nám tuto nepohodu zpříjemnil velice příjemný průvodce a řidič. Po příjezdu do Osvětimi jsme se vydali do koncentračního tábora Osvětim, kde byla naše první zastávka, a hned poté do Březinky. Na všechny z nás se přenesla atmosféra té doby a utkvěla nám v paměti. Hned poté následoval přejezd do Krakova, kde jsme navštívili Wawel, zhlédli známou sochu draka a přesunuli se na náměstí, kde jsme měli rozchod. Poté jsme se vydali autobusem na cestu domů. Počasí nám přálo a tento výlet jsme si užili!

 

                                                                                 E. Petříková, T. Konetzná, 9.třída


foto: viz fotogalerie ZŠ